مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه بهره برداری

You are here:
< بازگشت

اسکن مدارک اولیه شامل کارت ملی مدیر عامل ( پشت و رو در یک صفحه ) ، مدرک کد اقتصادی شرکت ، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات ، شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت ، شناسه ملی شرکت ، مدرک تحصیلی و عکس مدیر عامل ، آدرس محل سکونت و کد پستی و شماره تماس مدیر عامل ( در قالب یک فایل word ) روی cd تهیه و به کارشناس اداره کل دامپزشکی تحویل داده شود .

آپلود مدارک اسکن شده (با فرمت JPEG ) در سامانه شامل  :

ردیف نام مدرک ردیف نام مدرک
۱ اساسنامه ۱۱ کارت ملی مدیر عامل
۲ آگهی تاسیس ۱۲ تعهدنامه محضری متقاضی
۳ آگهی آخرین تغییرات ۱۳ سند مالکیت
۴ تصویر لوگو یا برند ۱۴ فیش تعرفه صدور پروانه
۵ نقشه‌های کلی و تفکیکی ۱۵ موافقت محیط زیست
۶ موافقت مراجع ذیربط در خصوص تامین آب و برق ۱۶ پروانه بهره‌برداری ازسازمان جهاد کشاورزی یا صنعت و معدن
۷ کروکی آدرس محل ۱۷ آنالیز آزمایشگاهی محصول (کارخانه خوراک)
۸ پروانه تاسیس ۱۸ نتیجه آزمایش آب مصرفی
۹ تصویر لیبل یا بروشور (کشتارگاه و مرکز بسته‌بندی) ۱۹ پروانه قبلی متقاضی
۱۰ گزارش بازدید