پروانه بهداشتی خودرو

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :فرایند صدور پروانه بهداشتی خودرو
مدارک مورد نیاز :مدارک مورد نیاز ثبت نام اولیه :
1-کارت ملی
2-مدرک تحصیلی
مدارک مورد نیاز جهت آپلود در سامانه :
1- عکس
2- سند مالکیت خودرو
3- کارت هوشمند خودرو
4- تعهدنامه محضری متقاضی
5- کارت بهداشت(کارت هوشمند راننده)
6- فیش تعرفه صدور پروانه
7- پروانه قبلی (در صورت وجود)
8- کارت پایان خدمت
9- گزارش بازدید
هزینه انجام فرآیند :طبق تعرفه مصوب
مدت زمان انجام فرایند :در صورت تکمیل بودن مدارک 48 ساعت
لینک های مرتبط :سامانه صدور پروانه
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : دکتر مهزاد حسینی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732430647 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها

[poll id=”3″]