تمدید

اجزای فرآیندتوضیحات
دریافت فایل PDF فرآیند :فرآیند تمدید کد رهگیری خودرو
مدارک مورد نیاز :مدارک مورد نیاز :
1 - کارت ملی مالک جدید خودرو (پشت و رو)
2 - کارت هوشمند خودرو
3 - کارت هوشمند راننده
4 - گواهینامه راننده
5 - کارت خودرو(پشت و رو)
6 - پروانه اشتغال الکترونیکی
( درصورتیکه مالکیت تغییر نکند فقط تصویر پروانه اشتغال الکترونیکی )
هزینه انجام فرآیند :هزینه ندارد
مدت زمان انجام فرایند :در صورت تکمیل بودن مدارک 10 دقیقه
لینک های مرتبط :سامانه قرنطینه و امنیت زیستی
کارشناس مرتبط :کارشناس اداره کل : مهندس میرافضلی و کارشناسان مستقر در شهرستان
شماره تماس :01732427929 و شماره تلفن ادارات دامپزشکی در شهرستان ها

[poll id=”1″]